Vi har nu fått en efterlängtad rapport från Acta KonserveringsCentrum AB över metallföremålen som hittades i den stora gravhögen i Härsta, Raä 45. När vi hittar fynden i jorden är de många gånger ganska fula och det är inte alltid man ser vad som döljer sig under all jord och korroderade ytor. Metall bevaras olika bra i olika jordar, men när den grävs upp ur marken börjar en nedbrytningsprocess. För att sakta ner denna process skickar vi in de metallföremål som skall sparas till en konservator som rengör och konserverar dem. Detta innebär dels att de bevaras inför framtiden och dels att detaljer som tidigare inte syntes blir synliga och kan hjälpa oss i tolkningsprocessen.

Här nedan visar vi några före- och efterbilder på några av fynden. Det är agraffknappar som visade sig vara förgyllda och ornerade, en bronsring och en nit i järn. Skillnaden mellan före och efter konservering är häpnadsväckande. Föremålen kommer från brandlagret i graven och ett jordprov därifrån daterades till cirka 550-650 e.Kr., det vill säga äldsta vendeltid. Den gravlagde har burit agraffknapparna på ärm- och/eller byxbenen och var mest troligt en medelålders till äldre man av viss betydelse i samhället.

Alla bilder är tagna av Sophie Nyström på Acta KonserveringsCentrum AB.