Sticka en lettisk fläta

En lettisk fläta stickas över tre varv med två trådar, oftast i olika färger. Vi kallar färgerna 1 och 2.
Här nedan hittar du en beskrivning på hur du gör, steg för steg.

Varv 1. Börja med att sticka ett varv med varannan maska i färg 1 och varannan i färg 2.

Varv 2. Följande varv stickas avigt och med båda trådarna liggande på stickningens framsida.
Fortsätt att sticka varannan maska i varannan färg. Färg 1 på färg 1 i föregående varv och färg 2 på färg 2.
Byt färg genom att lägga den tråd du ska sticka med UNDER den du stickade med förra maskan.

Varv 3. Sista varvat stickas också avigt och med båda trådarna liggande på framsidan av stickningen.
Fortsätt att sticka varannan maska i varannan färg. Färg 1 på färg 1 i föregående varv och färg 2 på färg 2.
Men denna gång byter du färg genom att lägga den tråd du ska sticka med ÖVER den du stickade med förra maskan.

Nu är flätan färdig och du fortsätter att sticka efter mönsterdiagrammet. I detta fall rätstickning och ett varv med färg 1.