Pilgrim hjärta Slöjd

Pilgrimsvandring – sommar 2021

Vi förenar slöjd med natursköna upplevelser och samtal om livet under tre dagars vandring längs S:t Olavsleden. På dagarna vandrar vi i lugn takt och på kvällarna slöjdar vi tillsammans med inspirerande handledare.

11 maj, 25 maj startar vi med två förberedande träffar via webben.
Maria Wålsten från Härnösands stift guidar oss i vad det är att vara pilgrim. Vi får intressanta tips om böcker, poddar och föredrag.
Vi går också igenom praktiska saker. Sträckor, utrustning, skor, boende mm.

24 augusti träffas vi kort, via webben, för att stämma av inför avfärd.

27- 29 augusti vandring längs S:t Olavsleden.

I samarbete med Härnösands stift.