Om oss

Västernorrland har två hemslöjdskonsulenter vars uppdrag är att lyfta och tillgängliggöra slöjd i länet.