Kontakta Hemslöjdskonsulenterna

Annso Grahn

annso.grahn@vnmuseum.se

073 0242051, 0611 88656

 

Anna Zetterlund

anna.zetterlund@vnmuseum.se

070 5573686, 0611 88686

 

Besöksadress:

Murbergstorget, Holmgatshuset 18

Härnösand

 

Postadress:

Länsmuseet Västernorrland

Hemslöjdskonsulenterna

Box 34

871 34 Härnösand