1 kvm lin - sommar 2021

Tillsammans fyller vi Västernorrland med små blåblommande plättar!

Vi vill sprida kunskap om linet. Spånadslinet, denna fantastiska växt som vi kan göra textilier av.

Eftersom bästa sättet att lära, är genom att själv göra, så erbjuder vi dig att vara med och odla tillsammans med oss i sommar. Allt du behöver för att var med, är en kvadratmeter jord. Frö får du av oss, hemslöjdskonsulenter och hemslöjdsföreningar. Du får också tips för odling, ryckning, rötning och tillfällen för bearbetning.

Hela Sverige odlar

1 kvm lin är ett projekt som drivs av Svenska hemslöjdsföreningar riksförbund SHR, hemslöjdsföreningar och hemslöjdskonsulenter/utvecklare runt om i landet.

I Västernorrlands län är Medelpads, Härnösands, Sollefteås, Örnsköldsviks hemslöjdsföreningar och hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland med och arrangerar projektet.

I projektet 1 kvm Lin, i Västernorrland blir över 300 kvm lin odlade + det som odlas av hembygds- och trädgårdsföreningar!

Anmälan är stängd

Klicka här för att komma till den nationella hemsidan för projektet