Under senvåren och sommaren arbetar arkeologerna på Västernorrlands museum med att undersöka en gravhög som ligger i Härsta, Sköns socken. Sköns kyrka ligger bredvid E4 i Birsta-området, med utsikt över Alnösundet.

Flera små fynd har gjorts, bland annat några små brända ben och ett kamfragment av en så kallad sammansatt kam från folkvandringstid 40-500-talet e.Kr. Vid utgrävningen av graven har också en fin kantkedja frilagts.

Kamfragment, Folkvandringstid 40-500-talet e.Kr.

Kamfragment, Folkvandringstid 40-500-talet e.Kr.