Genom tid och rum - skolan

Hej, mitt namn är Mårten Näslund, folkskollärare och organist. Jag är nyutexaminerad och den första utbildade läraren i denna skola, där jag började 1849. Mitt efternamn Näslund signalerar att jag tagit mig uppåt på den sociala stegen och inte är en vanlig bonde med ”-son” i efternamnet.  

Jag arbetar även som klockare och sköter klockringningen i kyrkan. Men trots att jag tjänat som lärare i många år, är nitisk i min uppgift och omtyckt av mina elever, så tituleras jag oftast som klockare. Som folkskollärare och klockare åtnjuter jag en hög social position i bygden. 

 

Jag har många strängar på min lyra, med många förtroendeuppdrag. Jag är sockenskrivare och skriver protokoll vid olika möten. Och när vi fick en fast postförbindelse 1876 med ordentlig postgång en gång i veckan fick jag uppdraget som poststationsföreståndare mot en ersättning av 125 kr per år. Jag är dessutom skrivare och räkenskapsförare vid ett brobygge.  

Och 1894 fick jag minsann en medalj av konungen, ”för medborgerlig förtjänst”. 

 

Det här är en av de första folkskolorna i Västernorrlands län. Men jag bor inte i skolans lärarbostad på undervåningen, som annars är brukligt. Eftersom jag är klockare har jag blivit tilldelad bostad i socknens Klockaregård.
 

Jag har förberett en lektion för mina elever. Gå till klassrummet och lös uppgiften som står på svarta tavlan. 

 

Vi har lösningen! >>

 

<< Tillbaka till startsidan