Fritidsbåtsmuseet

Bästa båtentusiaster och alla andra också!

Nu har äntligen sommarsäsongen på Fritidsbåtsmuseet kommit igång och museet är öppet alla dagar kl. 12.00-16.00 fram till 21 augusti. Välkommen att ta del av svensk kulturhistoria om båtliv och drömmen om livet på sjön de senaste drygt hundra åren.

På Fritidsbåtsmuseet kan du lära dig mer om fritidsbåtens och båtmotorernas historia och se många olika typer av fritidsbåtar och svensk båtbyggarkonst. Många av båtarna är också byggda och använda i länet.

Nyheter i sommar

Sommarsäsongen 2022 bjuder på en del nyheter. Några nya båtar och motorer har tillkommit. I år fyller till exempel Archimedes-motorn U2 100 år, i och med att Pentas första utombordsmotor, Penta U-2, presenterades 1922. De motorerna har fått lite särskild uppmärksamhet i vår fina båtmotorsamling på andra våningen.

För att lära dig ännu mer om motorerna, och framför allt Archimedes-motorerna rekommenderas ett besök på museet 19 juli och 9 augusti. Då är Ing Lars Andersson på plats mellan kl. 13.00-15.00. Lars var med och utvecklade den unika motorn, som i flera avseenden var helt banbrytande vad gäller utombordsmotorer. Kom och samtala med Lars och lyssna till hans expertkunskap. Det är drop-in, under de angivna dagarna och tiderna. Tisdag 14 september håller Lars dessutom föredrag om när han var med och utvecklade motorn.

Klicka här för att läsa mer i kalendariet >>

En annan nyhet för säsongen är att vi har utvecklat museets barnaktiviteter. Det passar alltså bra att ta med hela familjen till Fritidsbåtsmuseet, det finns något för alla åldrar att engagera sig i och aktivera sig med. På museet finns till exempel en knopverkstad där du kan prova på att göra knopar, vilket är en vanlig och viktig aktivitet i livet på sjön. Du kan också rita eller skriva ditt båtminne eller minne från livet på sjön. Vill du gå runt bland museets båtar går det att ta med en bricka från museets entré, för att antingen leta båtar i ett båtbingo eller lyckas klura ut vilka båtar som döljer sig bland olika ledtrådar.

Varje lördag fram till 20 augusti går det, i samband med den tillfälliga utställningen ”Tro, hopp och kärlek” om sjömanstatueringar, att få en tillfällig tatuering när du är här. Den tillfälliga tatueringen går bort efter 3-5 dagar eller med alkohol eller olja innan dess. Att skrubba med tvål och vatten fungerar också bra.

Tveka inte att kontakta personalen om du har frågor. De hjälper gärna till för att göra besöket så trevligt som möjligt!

Varmt välkommen till Fritidsbåtsmuseet!

Öppettider

Öppettider sommaren 2022 är 18 juni – 21 augusti, alla dagar kl 12.00-16.00.


Vid ditt besök kan du också svara på en enkät, som du finner i museets entré. Genom att fylla i den hjälper du oss att bättre förstå besökarnas behov och önskemål, samt bidrar till utvecklingen av Fritidsbåtsmuseet som ett attraktivt och spännande besöksmål!


Drömmen om frihet ombord på den egna skutan.

Vad är det som får människor att år efter år tränga ihop sig och riskera familjefriden för att leva båtliv under några intensiva veckor med osäkert svenskt sommarväder? Äventyr? Gemenskap? Det enkla livet bortom den kontrollerade vardagen? Varje båtägare har sin relation till livet på sjön. Sina drömmar. Och sin båt.

I byggtekniker och båtkultur speglas samtidigt industrisamhällets framväxt, semesterlagstiftning, kollektivanda och individualism. Här syns politiken, ekonomin och strävan efter jämställdhet.

I början av förra seklet dominerades fritidsbåtarna av skärgårdskryssare i mahogny, träsnipor och andra båtar med träskrov. Idag finns fler än 800 000 båtar av de mest skiftande material och modeller registrerade i Sverige. Livet i våra fantastiska skärgårdar är mer aktivt och varierat än någonsin.

På Fritidsbåtsmuseet vid Härnösands norra utlopp, i anslutning till världsarvet Höga kusten, har vi samlat 23 unika båtar och båtmotorer. Museet öppnade sina portar den 1 juli 2017. Kom och ta del av berättelser om kärleken till havet och relationen mellan en båt och dess ägare. Fördjupa dina kunskaper om fritidsbåtskulturens utveckling och tekniken bakom svenskt båtbyggande. Utställningen bygger dels på Statens maritima museers historiska samling, dels på lokalt byggda båtar från Härnösands och Höga kustens utsökta båtbyggartraditioner.

Yttre och inre resor
För de flesta handlar det om att hitta land.
En ö. En hamn. En strand.
För andra handlar det om att färdas fritt.
Mot en obruten horisont.
Om att vara en prick i en oändlighet.
Och samtidigt i världens absoluta mittpunkt.

 

Tillfällig utställning: Tro, Hopp & Kärlek

Under sommarsäsongen 2022 visas utställningen Tro, Hopp & Kärlek. Med de tatueringsförlagor från tidigt 1900-tal som Sjöhistoriska museet har i sina samlingar berättar utställningen om varför sjömän tatuerade sig och om motivens ursprung.

Idag pryder sig många åter med liknande tatueringar, nu kallade ”Old School”. Men är betydelserna de samma? Vem väljer fjärilen, vem pinuppan och vem fullriggaren? Och var finns den nakne mannen?

Insamling: Båtliv

Båtliv - en insamling om fritidsbåtsminnen.

Berätta om dina erfarenheter och upplevelser av fritidsbåtar

Nu samlar Fritidsbåtsmuseet  och Västernorrlands museum in dina båtminnen. Bidra med bilder och berättelser. Ditt bidrag sparas för framtiden i länsmuseets samlingar.

Till insamlingen: www.minnen.se/tema/batliv


Om Fritidsbåtsmuseet

På Fritidsbåtsmuseet kan du  vandra runt bland båtarna, känna doften av tjära och tänka dig in i hur det var och är att campa till sjöss. Du kan få känslan av att lacka och polera en båt i mahogny, allt arbete som skedde vintertid för att bli en sjöduglig farkost på sommaren. Hur var det att lämna Sverige för en världsomsegling? På museet finns två båtar som just varit med om världsomseglingar, Amfibie Bris och Lunkentuss starkt knuten till Sundvall. Lunkentuss har en makalös historia. Hon är känd både för sin jordenruntsegling 1962-65 och för den pionjäranda och envishet hennes ägare har visat. Amfibie Bris av Sven Yrvind som är Sveriges mesta långfärdsseglare, är en av de största båtar han har ritat och byggt. Hon byggdes för en resa över Nordatlanten på 1980-talet.

Fritidsbåtsmuseet hålls öppet sommartid.

Huvudmän för museet är Sjöhistoriska museet, Härnösands kommun och Västernorrlands museum.

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, även kallad Veteranbåtsföreningen, har från sina samlingar bidragit med cirka 200 objekt till Fritidsbåtsmuseet. De är en stor del i att museet utvecklats till landets främsta i sin kategori.

Veteranbåtsföreningen är en ideell rikstäckande förening med uppgift att dokumentera fritidsbåtens historia och medverka till att veteranbåtskulturen hålls levande enligt devisen ”Värna – Vårda – Visa”. Föreningen bildades 1973 av SBU, SSF och SXK i samarbete med Sjöhistoriska Museet med uppgift att dokumentera och visa upp den svenska fritidsbåten. Föreningen arbetar med frågeställningar runt fritidsbåtar av alla kategorier – även moderna, de blir framtidens veteranbåtar – och är drivande när det gäller att förvalta dessa frågor i samhället.

Veteranbåtsföreningen bemannade under 15 år Båthall 2 i Stockholm, innan den avvecklades och en del av samlingen flyttades till Fritidsbåtsmuseet i Härnösand. Det finns ett löpande samarbete mellan föreningen och museet avseende verksamheten. Bland annat arkiverar och digitaliserar föreningen även ritningar – idag finns över 74 000 ritningar i samlingarna.

Läs mer på föreningens hemsida på www.veteranbaten.se >>