Wulkanska huset

Wulkanska husets historia

Wulkanska huset är byggt vid sekelskiftet mellan 1700- och 1800-talet. Dess namn kommer ifrån familjen Wulkan som köpte huset 1901 och drev slöjdhandel där fram till 1946. De andra lokalerna hyrdes ut till andra affärsverksamheter. De verksamheter vi med säkerhet vet har varit i byggnaden under Wulkans tid är: Wulkans leksaker, Nordlövs ur och optik, Nordlanders charkbutik, Malungsboden, Rosehills trädgård, frö, frukt och blomsterhandel, och E Erikssons blomsterhandel.

Wulkanska huset flyttades till Murbergets friluftsmuseum år 1971 och har där varit både bostad, kontor och konferensyta. 2022 restaurerades hela nedervåningen och kommer så småningom att användas som samverkanslokal i projekt och ordinarieverksamhet.
 
Familjen Wulkan 
Wulkanska huset kallas så på grund av husets mest framstående ägare, familjen Wulkan med köpmannen och västgötaknallen Sven Alfred Wulkan i spetsen. Som gårdfarihandlare fick han en trogen kundkrets i mellersta Norrland och drev från år 1900 parallellt även en affär i Härnösand. År 1901 köpte han huset som vi idag kallar Wulkanska, och flyttade sin affärsverksamhet dit.

Sven Alfred Wulkan var gift med sjuksköterskan Anna Örvall (1869-1947) från Skärblacka i Östergötland. Anna fortsatte att arbeta även när hon fått barn, vilket inte var helt självklart på den tiden. Hushållsarbetet sköttes av Annas svägerska Lotta Wulkan som sov på kökssoffan.

Sven Alfred Wulkan fortsatte sin verksamhet som gårdfarihandlare trots att han var en etablerad köpman i Härnösand. Därför överlät han skötseln av affären till fröken Tilda Lampa från Umeå. Affären gick bra under Tildas ledning men hennes arbetsdagar var mycket långa. Förutom arbetet som både affärsföreståndare och affärsbiträde tjänstgjorde Tilda även som familjens barnjungfru. Inte heller Tilda hade tillgång till eget rum utan fick bo med barnen i byggnadens högra vindskammare. Trots de hårda arbetsvillkoren kom hon att stanna i familjen Wulkans tjänst ända fram till 1933. Tilda och Lotta fortsatte dock att bo tillsammans och flyttade 1947 till en liten etta vid hamnparken i Härnösand. Det är självklart omöjligt att veta vilken sorts relation de hade, men det är inte otroligt att de var mer än bara vänner och rumskamrater.

Insida 
Bottenvåningen är sen hösten 2022 byggnadsantikvariskt restaurerats med inspiration från flera olika tids epoker. Köket har behållits i klassisk 90-tals stil, och toaletterna har tillgänglighetsanpassats. Andra våningen är före detta kontors och konferenslokaler och vindsvåningen är två lägenheter som nu används som förråd.

Utsida 
Timrad byggnad i tre våningar. Grönmålad panel med knutlådor som pilastrar i mörkare grön kulör. Tvåglasfönster samt dörr mot framsida i röd kulör. På baksidan kantigt trapphus. Brutet sadeltak med falsad plåt och en plåtinklädd skorsten. Av de tre original ingångarna finns nu två kvar på framsidan. En tillgänglighetsramp till båda dörrarna har även byggts till.

Ladda ner en PDF med foton och ritningar på Wulkanska huset här >>

 

Glasögon-skylten på Wulkanska huset

Lyssna till när Rolf Lundholm berättar om Glasögonen på Wulkanska huset. Klicka på play för att lyssna: