Rådhuset

Det här huset användes förr som rådhus i Härnösand. Det var en viktig byggnad där stadens magistrat fattade beslut över Härnösands samtid och framtid. Rådhuset användes även som arkiv, och ett tag fanns också en så kallad stadskällare (restaurang eller krog), på bottenplan.

Rådhuset hjälpte även Härnösandsborna att hålla ordning på tiden. I tornet satt en 204 kg tung rådstuguklocka som ringde en gång i timmen. Ljudet av klockan hördes ut över hela staden så alla visste vad klockan var. Men rådhusets klocka hade även en annan viktig funktion: att varna folk. Skulle en brand eller annan olycka inträffa ringde någon i klockan för att varna omgivningen.

Huset stod från början på torget i centrala Härnösand och byggdes mellan åren 1725–1727. Innan dess, sedan nästan fyrahundra år tillbaka i tiden, har flera rådhus stått på platsen. Rådhuset innan detta försvann i samband med en förödande stadsbrand år 1710. Branden orsakades troligtvis av ett bortglömt ljus på en vindsvåning i en av stadens sjöbodar.

Byggnaden användes som rådhus fram till slutet av 1800-talet. Den flyttade sedan till museiområdet 1920.

 

Kända åtgärder

1738-39 Byggnaden rödfärgas och knutar och möjligen torn målas med blå oljefärg.
1810-tal Större renovering. Ändring av planlösning. Stor representationssal. Sessionssal. Gipsslagna tak. Kakelugnar. Nya fönster. Ev nytt torn. Ny fasad i nyklassisistisk stil. Byggmästare Simon Geting.
1919 Nedmontering för att återuppföras på Murberget.
1924 Målning av fasaden. Gjutning av lerbrukstak och insättning av kakelugnarna. Nytt yttertak av kluven spån. Tidigare plåt. Ny bro efter gammal ritningsförlaga.
1927 Plåttaket på tornhuvet målas.
1954 Nytt tak av enkelfalsadplåt. Målning av fasaden.
1957 Plåttaket på tornhuven målas.
1960 Nytt impregnerat virke i bron.
1961 Plåttaket målas.
1970-tal Sannolikt målning av fasaden.
1975 Plåttaket målas.
1981 Installation av åskledare.
1985 Den stora representationssalen renoveras för sommarutställningar. Utställningen “Härnösands gamla rådhus”.
1985 Tornet målas.
1990 Ett rum i bottenvåningen blir reception. Varmbonat bokförråd.
1995 Fasaderna målas. Plåttaket målas i sin helhet. Tornur renoveras och urtavlan förgylls. Plåtpartiet kring tornet byts ut.
2012 Grundmurarna renoveras
2022 Pardörren skrapas och målas.