Melinderska huset

MELINDERSKA HUSET är ett bostadshus från 1860-talet som har stått på Östanbäcken, Härnösands äldsta bevarade stadsdel. Där bodde hantverkare och tjänstemän samt fiskare som hade sina sjöbodar och bryggor längs med vattenbrynet. Sitt namn har huset fått efter sjökapten Nils Melinder. Hans familj ägde fastigheten 1886-1956. Fasadernas breda, vitmålade knutlådor är typiska för tidens byggnadsstil att i trä imitera sten.