Gårdshuset

GÅRDSHUSET kommer från samma fastighet som Melinderska huset. Byggnaden används som konferenslokal.

Byggnaden är troligtvis byggd någon gång runt 1880-talet. Sannolikt har man återanvänt en äldre enkelstuga och byggt ut den under samma tak. Byggnaden flyttades 1977 samt 1983 till Murberget friluftsmuseum. Tidigare stod den på Östanbäcksgatan 24 i Härnösand.