Skogen & samisk kultur

Några år på 1920-talet fanns en intendent anställd för att arbeta med det samiska kulturarvet. Han hette Axel Calleberg och hade tidigare varit kyrkoherde i Arjeplog. Han köpte in samiska byggnader som flyttades till Murberget. Det skogssamiska vistet belyser också skogssamisk kultur i Västernorrland. Här fanns ett skogssamiskt lappskatteland, Stensjölandet i Anundsjö, fram till 1880.  Fjällsamisk kultur är också självklar i Västernorrland. Hit gjordes de långa höstflyttningarna från Jämtland och södra Västerbotten, till de lavrika beteslanden vid kusten. Här såldes det färska nyslaktade köttet i kuststäderna, på bruken och industriorterna.