Kyrkkrogen

Kyrkkrogen kommer från Anundsjö kyrkstad där den fungerat som en gemensam kyrkstuga för fyra gårdar i Norrflärke by.  Troligtvis är byggnaden uppförd under 1700-talet, och den flyttades till Murberget friluftsmuseum 1917.  Kyrkkrogen användes före och efter gudstjänsten och där fanns en reglerad försäljning av brännvin.

Idag används byggnaden ofta i programverksamheten på museet.

Kända åtgärder

1996 lagades timmer. Foder och lister tillverkades av museets personal som en övning inför att restaurera Ångermanlandsgården. Även nytt vedtak.
2019 murades skorsten om ovan nock.
2020 utfördes lagningar av timmerstommen på östra fasaden och delar av mellanväggen mellan södra salen och kammaren togs bort som en åtgärd för att spisen godkänd för eldning.
2021 lerklinades södra rummet och stänkmålades med limfärg. Spisen kalkades. Stänkskydd på golvet.