Gästgiveri och resande

Gästgiveriverksamhet påbjöds i samband med att Norrstigen blev en lagstadgad landsväg ca 1650. Gästgivargårdarna låg med ca tre mils mellanrum, vilket ansågs vara en lämplig längd mellan övernattningarna. Norrstigen var länge den enda förbindelsen till Norrland, förutom sjöfarten. Längs vägen finns också tre milhällar av gjutjärn från 1700- och 1800- talen. De sattes förr upp med jämna mellanrum längs landsvägarna.