Norra stolpboden

Fjällsamisk stolpbod norra – aitte

Den norra stolpboden, aitte på sydsamiska,är byggd 1928 som en kopia av en stolpbod i Sorsele i Lappland och Handöl i Jämtland. Byggnaden är en timrad förvaringsbod på fyra rotstolpar, med en liten utåtgående dörr mot öster. Sadeltak med näver under torv, mossa och större stenar.

1969 lades ett nytt tak på stolpboden, och 2012 fick den återigen ett nytt tak med torv ovanpå näver.