Fjällsamiskt viste

I skogen ovanför finns också ett Fjällsamiskt viste med två aihte, (stolpbodar) efter förlagor från Sorsele och Handöl och en njalla. I njallan förvarades kött, ost och fisk för att rovdjuren inte skulle komma åt maten. Tidigare fanns här två torvkåtor (varav en från Sorsele) två aihte och 1 suönger, vilka under åren har rasat samman.

Fjällsamisk kultur har också länge varit en del av Västernorrland. Hit gjordes de långa höstflyttningarna från Jämtland och södra Västerbotten, till de lavrika beteslanden vid kusten. Här såldes det färska nyslaktade köttet i kuststäderna, på bruken och industriorterna.