Entrén vid Murbergsvägen

GRINDSTUGAN

Springertska gården, vid friluftsmuseets ursprungliga entré, är en av Härnösands äldsta byggnader. och byggdes i början av 1700-talet. Det flyttades till Murberget 1918 – 19 och låg tidigare på Hovsgatan. Här bodde vaktmästaren och här var också portalen och grinden till Murberget.