Paviljongen

Paviljongen stod tidigare på Fantskogs herrgård, i Skog socken. Familjen som byggde paviljongen på 1830-talet ville att den skulle efterlikna ett grekiskt tempel. Den uppfördes med anledning av att kronprins Karl XV:s besök 1858.

Paviljonger är mindre fristående byggnader, ofta i en trädgård eller park. De används vanligen för nöjesaktiviteter och en del av dem har tältliknande tak. Namnet paviljong kommer från franskans pavillion, som i sin tur kommer från latinska ordet papilionem. Det gamla ordet betyder både tält och fjäril, och syftar till äldre tält vars tak påminde om fjärilar.