Bruket

JÄRNBRUKEN

I och med att skogen hade börjat ta slut i Bergslagen under 1600-talet kom järnbruken att etableras i Västernorrland. Bruken var helt beroende av träkol och kolet kunde inte fraktas mer än några mil utan att skaka sönder. Det var då enklare att frakta järnmalmen från Utö gruvor till nyanlagda järnbruk i Västernorrland. Transporterna skedde med båtfrakt. De första järnbruken som anlades i Västernorrland var Galtström i Njurunda och Graninge i Ångermanland, båda anlagda 1673. Andra järnbruk i länet var Bollstabruk, Björkå, Forsse, Gideå, Graninge, Gålsjö, Sollefteå, Lögdö, Lagfors, Sulå och Utansjö.  Åvike bruk i Hässjö började anläggas 1685 av häradshövding Eric Teet, och fick sina privilegier 1686. Med järnbruken kom den första stora industrialiseringen till länet. Med herrgårdarna spreds också en övreståndskultur.

Ett vitt hus med svart tegeltak. På fasaden tolv fönster med spröjs. Ett par gula pardörrar.
Åvike herrgård

ÅVIKE BRUKS HERRGÅRD uppfördes vid Åvike järnbruk i Medelpad 1730 och är ombyggd på 1820-talet. När byggnaden flyttade till Murberget, inreddes den med stilhistoriska miljöer från 1600-, 1700- och 1800-talen. Här finns väggmålningar som ursprungligen kommer från Sulå herrgård i Holm, Medelpad och en gustaviansk inredning från Fantskogs herrgård i Skog. Den norra flygelbyggnaden är också flyttad från Åvike, medan den södra är byggd som en kopia. De halvcirkelformade stenbänkarna är gjorda efter en förlaga i Utansjö herrgårdspark. Det lilla åttkantiga lusthuset från ca 1880, är flyttat från Eriksdals gård, mellan Myran och Kapellsbergs herrgårdar på Härnön.
Idag visar vi herrgården bara vid speciella tillfällen.

LUSTHUSET. Det lilla åttkantiga lusthuset från ca 1880, är flyttat från Eriksdals gård, mellan Myran och Kapellsbergs herrgårdar på Härnön.

PAVILJONGEN byggdes ca 1830 av trävaruhandlaren Olof Johan Wikner på Fantskogs herrgård och efterliknar ett grekiskt tempel. Den användes sommartid för sällskapsliv i herrgårdens park. Den flyttades till Murberget 1929 men flyttades till den nuvarande platsen i samband med att järnvägen byggdes om 2008.