Friluftsmuseet Murberget

Friluftsmuseet på Murberget

Museet är ett av de största i Sverige med byggnader och miljöer som speglar bebyggelse, social historia, utbildningsväsende, kyrkans och socknens betydelse, vägväsendet, järnbruken, samisk kultur, efterkrigstiden och fäbodkultur. Under sommaren finns kunniga guider som berättar mer för den som vill. ”Medeltidskyrkan” är en omtyckt vigselkyrka.

Norrländsk historia

Friluftsmuseet är ett koncentrat av norrländsk historia. Här kan du hitta sammanhang och lättare förstå historien och samspelet mellan människa och miljö . Om du besöker museets basutställningar kan den historiska kontexten klarna ännu litet mer. Theodor Hellman grundade friluftsmuseet och den första byggnaden flyttades hit 1913. Han var en kunnig pedagog med en vision om att skapa ett Norrlands Skansen. Att kunna se byggnader och föremål skulle underlätta för barn och att se och lära sig om svunna tider och levnadssätt.

Här kan man se: den kringbyggda Ångermanlandsgården från tidigt 1800-tal med fantastiska väggmålningar. Stadskvarteret med brädfodrade timmerhus, typiska för den norrländska trästaden. Här finns också kyrkstugorna från Anundsjö, ett skogssameviste, ett fjällsameviste, herrgården från Åvike bruk, en fäbod längst bort i skogen och många fler byggnader. Bortom fäboden på museets område ligger gravrösen från bronsåldern.

Aktiviteter

Midsommarafton börjar säsongen för fullt. Därefter händer det saker, mer eller mindre, varje dag: Allsång, fäbodliv för barn, spelmansträffar, Wendelas kalas, trädgårdsodlarkvällar, spelmansstämma, lektioner i skolan, kägelspel på torsdagar, Hembygdens dag, byggnadsvård och mycket mer. Läs sommarens program: www.vasternorrlandsmuseum.se

MUSEIBYGGNADEN invigdes 1994. Här finns basutställningar om länets historia,
tillfälliga utställningar och stora föremålsmagasin.  Här finns också Kafé och butik.