Frågor och svar om förändringar på Västernorrlands Museum

Länsmuseet tillgängliggör länets kulturarv för allmänheten genom till exempel utställningar och program och annan kunskapsförmedling. Museet förvaltar också stora samlingar i form av föremål, arkiv och böcker men även byggnader och mark som Murberget friluftsmuseum, Gammelgården i Myckelgensjö, EW-stugan, Styresholms fornborg och Ulvö Kapell. Totalt förvaltar museet cirka 100 kulturhistoriska byggnader.

Länsmuseet arbetar också med kulturmiljöfrågor genom arkeologi, byggnadsantikvarisk verksamhet och konservering. Museet bedriver också kafé, butik och en del konferensverksamhet.

Just nu pågår ett stort förändringsarbete på museet. Vi lägger därför upp de vanligaste frågorna och våra svar, löpande på denna sida. Här kan du även läsa våra pressmeddelanden om vad som händer på museet i samband med förändringsarbetet.