Frågor och svar om förändringar på Västernorrlands Museum

Just nu pågår ett stort förändringsarbete på museet. Här hittar du de vanligaste frågorna och våra svar. Dokumentet uppdateras löpande.

Länsmuseet tillgängliggör länets kulturarv för allmänheten genom till exempel utställningar och program och annan kunskapsförmedling. Museet förvaltar också stora samlingar i form av föremål, arkiv och böcker men även byggnader och mark som Murberget friluftsmuseum, Gammelgården i Myckelgensjö, EW-stugan, Styresholms fornborg och Ulvö Kapell. Totalt förvaltar museet cirka 100 kulturhistoriska byggnader.

Länsmuseet arbetar också med kulturmiljöfrågor genom arkeologi, byggnadsantikvarisk verksamhet och konservering. Museet bedriver också kafé, butik och en del konferensverksamhet.

Nå hela länet

Vårt mål med det pågående förändringsarbetet är att nå hela länet och att länet ska kunna upplevas på museet. Det ska vara ett älskat besöksmål som lockar länsinvånare och långväga besökare, med spännande och engagerande utbud och innehåll i program, utställningar och kunskapsförmedling, digitalt och fysiskt.

Museet ska tillgängliggöra stora samlingar, vårda kulturhistoriska byggnader och mark och förmedla länets kulturarv och kulturmiljöer. Museet ska arbeta med arkeologi, konservering och byggnadsvård i länet. Samtidigt ska museet vara både en fysisk och digital mötesplats i samverkan med förenings- och näringsliv och det offentliga.

Att formulera vision och kommunikativ plattform ingår i museets utvecklingsarbete under de kommande åren.

Här kan du även läsa våra pressmeddelanden om vad som händer på museet i samband med förändringsarbetet.