Kyrklig konst

Samlingen av äldre kyrklig konst består av depositioner av kyrkliga inventarier från olika kyrkor i länet. Samlingen består av ungefär 400 föremål som bland annat helgonbilder, rökelsekar, predikstolar, dopfuntar, altarskåp från tiden mellan 1200 -1700 talet.

Intresset för kyrklig konst blomstrade i mitten på 1800-talet i Sverige. Många kyrkans män insåg vikten att bevara även den medeltida kyrkoinventarier som kanske inte längre var användbara i kyrkorummet men var viktiga att bevara för framtiden. Gamla altarskåp med helgonbilder och andra inventarier som mässhakar, ljusstakar med mera samlades på säkra platser i kyrkor och en kunskapsinsamling påbörjades. Den resulterade i flera doktorsavhandlingar om den medeltida konsten i Sverige.

De äldsta kyrkliga skulpturerna kommer från 1200-talet och består av medeltida madonnor och kors samt rökelsekar och glasmålningar. BILD på Sånga madonna, rökelsekar och glasmålning från Gudmundrå (finns i utställningen) Ett relikskrin från andra hälften av 1100-talet är ett unikum i vårt land. Det är ett av de få trä relikskrinen som finns i Sverige. D93.En fin samling av senmedeltida altarskåp visar på den rikedom av konstnärlig verksamhet som bedrevs i våra trakter men som tyvärr är ganska så okänd. Arkivmaterialet som berör norrländska trakter är ganska så begränsat och det är svårt att hitta tydliga uppgifter om mästare verksamma här. Den enda mästaren känd vid namn är Haaken Gulleson från Fläcka by i Hälsingland. Bildmaterialet som visas här presenterar ganska så tydligt att det fanns många olika mästare med sina verkstäder i Norrland.

Tiden efter reformationen är rikt representerad av pyramider, korskrank, predikstolar och dopfuntar tillverkade av kända stormästare i länet. Här bör man nämna bröstvärn i enastående plattskärningsteknik av Gregorius Raaf från 1690-talet från Torps kyrka i Medelpad. Från samma tid kommer en altaruppsättning i det bästa plastiska utförandet av Erik Olofsson Bring från Anundsjö kyrka i Ångermanland. Det finns enastående arbeten av länets stormästare som arbetade med inredningar i många kyrkor i länet under befolkningsboomen på 1700-talet. Ett vacker och udda exempel på detta är en brudbänk som är signerad och daterad på bänkens sits ”AN:1765:D:2:NO:PPSIKI”. Den berättar om mästaren Per Persson från Käxed i Docksta, Vibyggerå socken som den 2 november 1765 tillverkade brudbänken.