Kända konstnärer

Länsmuseets samling har länge varit ganska så liten. Den har bestått av drygt 500 konstverk av konstnärer som verkade i Norrland. Flera av dem har blivit världsberömda men de flesta är fortfarande okända i den stora välden. Trots det är denna samling väldigt viktig för den presenetar vår läns kulturhistoria på ett konstnärligt sätt.

Den lilla samlingen blev betydligt större när museet fick donation av Bengt Lindströms stiftelse 2006 och en samling av Arne Jones konst och konstmaterial 2016. Dessa två stora donationerna presenterar två stora konstnärer som var knutna till Västernorrland. Bengt Lindströms konst är känd i hela världen. Arne Jones stora skulpturer och många utsmyckningar finns i nästa varje svensk stad.

Bland mest kända konstnärer finns det Axel Bäckman, Alma Arnell, Carl Hellström, Gunnar Wiberg, Atti Johansson, Helmer Osslund, Ragnvald Wenzel, Hampe Svanberg, May Hildegard, Dolly Liden, Lea Ahlborn.