Musikinstrumentsamling

I museets samling av musikinstrument och ljudredskap finns till exempel klavikord från 1700-talet, ett antal dragspel från 1900-talet, en kantele med flera hundra års anor, en lockpipa, en brummare, bjällror på en hästsele och koskällor. Sammantaget innehåller samlingen 110 musikinstrument, ca 50 ljudredskap och omkring 10 föremål med anknytning till ljud och musik.

Samlingen består av musikinstrument och föremål som vi kallar ljudredskap eller ljudverktyg. De första är ett slags musikföremål som ger en rad olika ljud – exempelvis rassel, skällor, bjällror, rör med fingerhål eller en kula som avger ljud i en körstav. Även nyckelharpor, klavikord, fioler med mera är också ljudredskap. Föremålen är alltså tillverkade i syfte att frambringa ljud, men de behöver inte nödvändigtvis vara musikinstrument. Vissa föremål kan klassificeras som ljudredskap men inte som musikinstrument. Fäbodjäntorna använde kohorn, bockhorn och långlur främst i vallningen och arbete med djur. Funktionen var mer arbetsredskapets än musikinstrumentets även om instrumentet också kunde användas i musikaliska melodislingor när kvällen spelades in – ”bufriden”.

En samisk spå trumma skulle vi i vår västerländska kultur kanske i första hand se som ett musikinstrument, medan dess funktion i den traditionellt samiska kulturen hade funktionen av att vara ett hjälpmedel/redskap i kontakten med andra världar – ett så kallad divinationsinstrument. Men om vi bortser från användningsområde skulle den få en plats bland membranofoner under slaginstrument.

I de arkeologiska materialen finns föremål som skulle kunna tolkas som ljudverktyg men det är ändå osäkert om de är musikföremål i vår bemärkelse – exempelvis lurar som hade funktion i kultsammanhang, pipor som användes för att locka skogsfågel.

Även begreppen musik är mångtydigt. Musiken kan uppfattas på olika sätt: ett uttryck i det estetiska perspektivet, en social relation då musiken är ett medel för mänsklig interaktion och kommunikation. Musiken tillhörde ofta en kvinnas sociala bildning, så att hon skulle bli bra gift. Musiken är ett medel för aktivitet eller med ursprung i sociala situationer som bygger på utommusikaliska orsaker som religiösa, militära eller arbetsfunktioner.

Museets musikinstrument delas i tre kategorier: stränginstrument, blåsinstrument och slaginstrument. Klassifikationen baseras på Nordiska museets klassifikationssystem som klassificerar ljudredskap och musikinstrument i våra samlingar utifrån instrumentens ljudalstringsprinciper. Det ger större möjligheter till nytolkningar av ljudredskap i de arkeologiska samlingarna såväl som i de etnologiska material som finns på länsmuseet.