Rysshärjningarna 1721 - Åk 4-6

Lärarhandledningen med tillhörande material för temat 1721 utgör en helhet som lärare kan använda i sin undervisning om stormaktstiden och Östersjöriket Sverige. 

Materialet lyfter särskilt det västernorrländska perspektivet och vad som hände i länet 1721 under de så kallade rysshärjningarna. Dessa drabbade lokalbefolkningen mycket hårt. Eleverna får ta del av både barns och vuxnas berättelser via brev och andra historiska källor. De får öva sin upplevelseförmåga och sitt kritiskt tänkande genom diskussionsfrågor och andra föreslagna uppgifter.

Målgruppen är framförallt elever i åk 4–6, men materialet går även att använda i högstadiet. Du hittar information om hur materialet relaterar till läroplanen i lärarhandledningen.

Material som ingår i lärresursen 1721

Lärarhandledning Rysshärjningarna 1721 (PDF)

Kunskapslandet – kunskapstexter för fördjupning

Tidslinje 1721 (Pdf)

Mediaguide (tillgänglig från 2021-05-30)
För frågor om guiden kontakta antikvarie Sandra Klingberg, sandra.klingberg@vnmuseum.se

Historiska källor