För lärare och skola

Välkommen till Västernorrlands museums webbsidor för lärare och skola. De syftar till att inspirera både lärare och elever i länet till att använda kulturarv som pedagogisk resurs i skolarbetet. De här sidorna är skapade för att ge goda förutsättningar till det, oavsett om ni vill besöka museet på plats eller upptäcka kulturarv i klassrummet eller på en plats nära er skola. Sidorna uppdateras kontinuerligt. 

För lärare och skola innehåller lärresurser som kan användas i undervisning inom grundskolan. Lärresurserna bygger på historiskt källmaterial och berör olika teman inom flera ämnen såsom historia, samhällskunskap, religionskunskap, geografi, slöjd, hemkunskap och flera naturvetenskapliga ämnen. Urvalet av material sker alltid med hänsyn till läroplanen och elevernas måluppfyllelse.

Alla lärresurser tas fram i samverkan mellan museets kulturarvspedagog och antikvarier. Museet involverar verksamma lärare i granskningen av materialet innan de görs tillgängliga för en större publik. Lärresurserna följs upp och utvärderas löpande.

Vill du lära dig mer och fördjupa dig mer i olika teman, besök Kunskapslandet >>

Är du slöjdlärare och söker slöjdinspiration, finns hemslöjdskonsulenternas utbud här >>

Kontakt

Om du har frågor och önskemål, tveka inte att kontakta oss.
Pedagogisk utvecklare, Sofia Eriksson-Bergström:
E-post: sofia.eriksson-bergstrom@vnmuseum.se
Telefon: 073-094 55 92

Pedagogiska nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på museets pedagogiska nyhetsbrev? Anmäl dig här! >>


Välj ett tema nedan.

Demokrati

 


Om Västernorrlands museums pedagogiska verksamhet

Västernorrlands museum finns både på Murberget i Härnösand och på webben, och vår vision är att museet ska fungera som en pedagogisk resurs för elever i hela länet, både ur regionalt och lokalhistoriskt perspektiv. Lärare och elever kan antingen besöka våra utställningar och kulturhistoriska miljöer i Härnösand, eller få stöd i att använda kulturhistoriska miljöer och lärresurser på egen hand ute i länet. Alla barn ska kunna få möta kultur och kulturarv under sin skolgång, oavsett vilken plats i länet de bor på.

Pedagogiken som används vid museet utgår från metoder för kreativt och aktivt lärande, och vi strävar efter att engagera både elever och lärare i skapandet av lärresurser och olika aktiviteter.

Fokus på läroplanen

Västernorrlands museums pedagogiska verksamhet gentemot skolan har alltid en tydlig koppling till läroplanen för grundskolan (Lgr11). I arbetet med framtagandet av lärarhandledningar och andra lärresurser finns målformuleringarna i läroplanen och kursplanerna i berörda ämnen hela tiden med som en grund. I varje lärarhandledning anges vilka ämnen och vilka lärandemål som berörs, så att du som lärare snabbt ska kunna se om materialet är aktuellt för dig och dina elever.

Läroplanens centrala mål kring normer och värden samt kunskaper inom exempelvis problemlösning, kritiskt tänkande, demokratiska värderingar, hållbar utveckling och nationella minoriteter är områden som Västernorrlands museum arbetar med kontinuerligt. I samverkan med skolan fokuserar museet också på användning av digitala verktyg och olika kreativa uttrycksformer för att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt till ett livslångt lärande om kulturarv.

Lärare inom grundskolan ska enligt Lgr11 medverka till att utveckla kontakter med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. Västernorrlands museum vill gärna bli sedd som en samverkanspartner för alla lärare i länet.