Timmermodell

Varsågod. Bygg upp och riv. Eller riv och bygg upp.

Hela Härnösand brändes ner i samband med Rysshärjningarna 1721. Stadens byggnader behövde byggas upp igen. Knuttimring var det vanligaste byggnadssättet. Här kan du själv prova att bygga med timmer. De fyra sidorna är märkta med A, B, C och D. Det första varvet har märkningen 1, sedan 2, 3 o.s.v. Kan du/ni klara uppgiften?

Den lilla timmermodellen finns bredvid Rysstugan på Murberget friluftsmuseum.