För barn och familj

På Västernorrlands museum och Murberget friluftsmuseum finns mycket att se och göra för barn och familjer.
För information om coronaanpassning i museets miljöer under sommaren 2021 läs mer här.

Tillgänglighet

I museibyggnaden finns WC med skötbord. Restaurang Lindas Mat & Kafé erbjuder möjlighet att värma medhavd barnmat.

Läs mer

Lekrummet

Prins Pompom: En litterär lekutställning

I lekrummet i museibyggnaden kan du kliva in i sagan om Prins Pompom, en berättelse av Alfhild Agrell med bilder av Elsa Beskow.

Läs mer >>

Lekmiljöer på friluftsmuseet 

Bengt Lindströms väsen –  Lekskulpturer

Människor, djur och mytiska väsen hämtade ur Lindströms bildvärld har lämnat sina färglitografiska blad.

Läs mer >>

Stenlabyrinten

Labyrinten framför museibyggnaden är ett kärt inslag och många barn och vuxna har sprungit dess magiska stig.

Läs mer >>

Timmermodell

Varsågod. Bygg upp och riv. Eller riv och bygg upp. Här kan du själv prova på att bygga med timmer.

Läs mer >>

 

Upplevelsestigar

I Rysshärjningarnas spår 1721

Från 30 maj 2021 utökas museets mediaguide med nedslag i de historiska händelserna i samband med rysshärjningarna 1721. Upplevelsen riktar sig till barnfamiljer med lite större barn. I Härnösand och i Sundsvall kan ni besöka platser som påverkades av krigshändelserna och lyssna till berättelser. Varje punkt avslutas med en liten uppgift att lösa tillsammans.

Läs mer >>

Väsenstigen

Väsenstigen är ett spår på Murberget Friluftsmuseum som riktar sig till barn i åldrarna 8-12. Där får du lära dig om folktroväsen på ett lekfullt och enkelt sätt. Magiska, nyfikna väsen följer dig längs stigen via inspelade ljudfiler och skyltar.

Läs mer >>

Sagostigen

Följ det lilla barnet Junos äventyr när hen gått vilse i skogen och ska försöka hitta tillbaks. Följ med på en vandring i Murbergsskogen när Juno möter skogens figurer och lär er mer om skog och natur.

Läs mer >>