Fiol, tillverkad av en cigarrlåda av handelsbiträdet Wiktor, Nicolaus, Andersson i Härnösand. Använd första gången i Kramfors vid basar den 20/3 1919 i musikkapellet ”Spanska flugan”, en fars av Franz Arnold och Ernst Bach.

Spanska flugan handlar om senapsfabrikören som är gift med ordföranden i föreningen ”Till stöd för ogifta mödrar”. Han har en son i hemlighet. En dag kommer allt fram och kaos uppstår.

Cigarrfiolen har inventarienummer M7323 och visas i utställningen ”Att fånga en plats – Berättelser från Västernorrland”.

Cigarrlåda

Cigarrlådan kommer från firman Lampe & Co i Göteborg, som tillverkade cigarrer både för hand och genom formarbete. Under åren  1870-1910 var det Göteborgs största fabrik. När Svenska Tobaksmonopolet trädde i kraft flyttades cigarrproduktionen till Malmö. I intervjuer berättar kvinnor att det inte ansågs fint för en kvinna att arbeta på fabrik och att arbeta på cigarrfabrik var ännu sämre. Det finns nidvisor om cigarrmakerskorna och de vittnar om hån på gatorna och låg status i samhället.

Kvinnornas dagar var långa. En kvinna berättar: Min första anställning var hos Lampe & Co, Göteborg, år 1906. Chefen Georg Lampe var tysk. Här fick jag börja med att stripa och lösa tobak. Kl. 7 på morgonen skulle man vara på sin plats, sedan ½ timmes till frukost, middag kl. 13-14.30 och så slutade arbetet kl. 7 på kvällen.

Föreläsningar inom olika ämnen som hölls av ”kvinnorna kring Fogelstad”, hade stor betydelse för tobaksarbeterskornas utbildning och sociala utveckling.

Om Spanska flugan:

I korthet handlar den om en stressad senapsfabrikör gift med ordföranden i föreningen ”Till stöd för ogifta mödrar”. Spanska flugan är namnet på en varietéartist som ett par decennier tidigare fick en son. Sonen dyker upp och en vild jakt startar efter pappan.

Handling:

Henrik Fjällner reser på friarfärd till storstaden, till fabrikör Klinks hus där han genom ett misstag blir tagen för fabrikör Klinks son från ett snedsteg som Klink gjort i sin ungdom för 25 år sedan med en balettdansös ”Spanska Flugan” eller Rosa Lundberg från Lovisa som hon egentligen hette. Emma känner inte till historien men hon får höra om att en känd person i staden är far till ett utomäktenskapligt barn. I sin egenskap av ordförande för föreningen Stöd till ogifta mödrar, börjar hon en vild jakt på fadern. Hon vill också att hennes dotter Paula skall gifta sig med unge Fjäl- Iner som är son till hennes goda vän Matilda Fjällner rådmanska från landsorten. Paula är dock förälskad i advokat Bergström som har hand om Klinks handlingar och som Klink inte kan tåla lukten av. Paula ordnar så att hennes kusin Betty och Henrik Fjällner träffas och blir förälskade. Henrik tror att Betty är Paula. När det sedan dyker upp ett antal äldre herremän som alla görs till den utomäktenskapliga fadern kan de sjunga fädernas kavrtett.

Om farsen som eskapism:

Farsen är en komedi som bygger på situationskomik och sekundpression. Karaktärerna är oftast trovärdiga personer som hamnar i en knipa och tvingas ta till lögner som sedan mynnar ut en lång rad förvecklingar och missförstånd. En fars är oftast uppbyggd som ett matematiskt problem och skulle någon skådespelare råka gå igenom fel dörr faller hela pjäsen ihop som ett korthus.

– Fars är ren eskapism: att släppa det riktiga livet och gå in i ett annat liv där det går sämre för andra människor. Skadeglädje är ryggraden i fars. Och roligast är att skratta uppåt, åt högstatuspersoner som faller.

https://www.dn.se/kultur-noje/robert-gustafsson-en-mobil-pa-scen-dodar-farsen-pa-fem-sekunder/

En kommande trend?

En cigarrlådegitarr, eller på engelska, Cigar box guitar, förkortat CBG är ett stränginstrument som kan spåras till den tiden då cigarrtillverkarna började packa cigarrerna i mindre lådor. Innan dess packades de i stora lådor eller tunnor.

Cigarrlådegitarrer och fioler var viktiga i uppkomsten av bluesemusiken. I och med den stora depressionen på 1930-talet blev det ett uppsving för hemgjorda musikinstrument. Många hade inte råd att köpa ett instrument, men med en gammal cigarrlåda, en bit av ett kvastskaft och ett par ståltrådar kunde de bygga sig en egen gitarr. I USA finns ett ökat intresse för att spela på cigarrlådegitarrer. I Sverige finns det några som spelar CBG.

Hört på nätet:

En fiol som inte låter bra kallas ibland för cigarrlåda. Det finns också de som bygger nya lådfioler eller låd
Det finns lådfioler och lådfioler. I  DAUM-Katta beskrivs hur:
Holger Hanson träffade Burman för första gången år 1929 vid en spelmansstämma i Boden. Fram till Burmans död år 1946 så togs alla tillfällen i akt att spela tillsammans. Ibland nästan dygnet runt. Karl-Viktor Burman, som även kallades ”Spel-Viktor” var född år 1872 i Burträsk, Västerbotten. Han visade tidigt ett starkt musikintresse. Fadern gjorde en lådfiol åt honom och av modern lärde han sig de första låtarna. Endast nio år gammal spelade han på sitt första bröllop. Fantastisk musik flödade ur underbarnets instrument.

 


Läs mer:

Inga Movitz Petroselli. Kvinnodebatten och tobaksarbeterskornas situation under tidigt 1900-tal. Göteborgs universitet, Forum för tvärvetenskapliga kvinnostudier, Uppsats i Feministisk teori II, VT 1992.

VINTERRBLAD FRÅN DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ, 1996