Tid: Söndag 15 oktober kl. 11.00-11.30
Plats: Stora utställningshallen

Under oktober-november står Arena, en konstutställning av Lisa Liljeström, i utställningshallen 1 trappa upp. Följ med antikvarie Sandra Klingberg på en kort visning i utställningen. Visningen tar ca 30 minuter. Samling i utställningen. 

Arena av Lisa Liljeström 

Lisa Liljeströms konstverk kan läsas som glimtar ur en film från vårt kollektiva minne. Med hjälp av fotografier från tidningar och sociala plattformar ställer Liljeström frågor om vilka händelser, i historien, det enskilda livet eller den gemensamma kulturen som vi väljer att spara för eftervärlden. 

Tillgänglighet
Visningen hålls på svenska. Platsen är en trappa upp i museibyggnaden. Hiss finns i anslutning. Programmet är ca 20-30 min långt utan paus.