Lördag 18/5 kl 14.00

Visning i utställningen av Katarzyna Forsberg, antikvarie vid museets samlingar.

Varmt välkomna.