Torsdag 21 februari kl 18.30
Om kvalitet, hållbarhet och återbruk med utställningsproducent Mona Nilsson.
Varmt välkomna!