9 april kl. 15.00 visas det medicinhistoriska Birgittamuseet.

Observera att endast föranmälan gäller – senast den 24 mars på tel. 0611-88600

Birgittamuseet är inrymt i före detta Härnösands sjukhus lokaler (i anslutning till Hälsocentralen Södra Sundet). På museet får du ta del av gammal utrustning och andra historiska föremål från Västernorrlands hälso- och sjukvård.

Syftet med Birgittamuseet är att tillgängliggöra och uppmärksamma den medicinhistoriska aspekten av länets historia. Museet har tidigare drivits av Härnösands Medicinhistoriska förening och fick sitt namn efter museets grundare Birgitta Lundquist vid starten 1993.

Samlingarna och miljöerna är skapade av personer som själva arbetat inom vården. I museet finns ett stort antal medicinska instrument, sjukvårdsutrustning, arbetsuniformer, möblemang, fotografier och konst som ger besökaren en inblick i hur sjukvården har sett ut sedan slutet av 1800-talet.