När: Tisdagar kl. 10.15 25/6-6/8

Var: Samling utanför museibyggnadens entré, Västernorrlands museum, Härnösand 

 

På Murberget friluftsmuseum finns det flera olika typer av odlingar, trädgårdar och grönområden. På tisdagar kl. 10.15 under friluftsmuseets öppetsäsong kan du gå med på växtvandring med Maria Nilsson som berättar om växtlighet och odlingar på området. Ta tillfället i akt att få veta mer om vad som växer på Murberget friluftsmuseum, både i och utanför trädgårdarna.  

Sedan ett par år tillbaka pågår ett långsiktigt arbete med att öka den biologiska mångfalden på Friluftsmuseets grönområde, exempelvis genom att välkomna den vilda floran och minska ned på ytor med kortklippt gräs.  

Varmt välkommen till dessa vandringar för att få veta mer om hur vi jobbar och kanske kan du bli inspirerad till ditt eget odlande och få nya idéer.   

Vandringen är kostnadsfri och det behövs ingen föranmälan. Vandringen tar ca 45 minuter.   

 

Tillgänglighet 

Programmet är utomhus. 

Vandringen sker på svenska. 

Vandringen går på grusväg och jämna stigar. 

Vandringen tar ca 45 minuter. 

Vandringens längd är ca 750 meter.