När: 5 april klockan 13.00-14.00.

Var: Digitalt föredrag via Teams. Det är fritt att delta och ingen föranmälan behövs.

Klicka här för att ansluta till mötet

Stina Hagelqvist, forskare vid Uppsala universitet och antikvarie vid Stockholms läns museum. Modernismens bebyggelse berättar om det moderna samhällets framväxt i Sverige. Föredraget lyfter fram dess egenskaper och  kulturvärden på olika skalnivåer. Viktiga att bevara, använda och utveckla i samtida stadsbyggande.