Kom och träffa en av museets arkeologer!

Torsdag 7 oktober kl 16.00-20.00

Museets arkeolog Maria Lindeberg finns på plats i museibyggnaden, och kan svara på dina frågor inom hennes kompetensområde samt berätta om årets arkeologiska undersökningar.

Plats: Entréhallen, Västernorrlands museum.

 

Varje kvällsöppen torsdag samt under helger finns det en museivärd på plats i museibyggnaden som välkomnar dig som museibesökare, visar dig till rätta under ditt museibesök och kan svara på frågor. Museets personal turas om med museivärdskapet och du har tillfälle att möta museets olika kompetenser som till exempel arkeologer, byggnadsvårdare, konservatorer, etnologer etc.

Corona:

Det är fortfarande pandemi så tänk på att visa hänsyn och hålla avstånden. Viktigt också att tänka på handhygienen och stanna hemma om du är sjuk. Vi behöver vara en trygg miljö för alla besökare och medverkande.