Lördag – söndag 22 – 23 juni. Kl. 11.00 – 17.00.

Anläggning av rabatter och plantering av tidsenliga nyttoväxter. Ångermanlandsgården.

Söndag 23 juni kl. 14.00 – 15.00.Föreläsning. ”De äldsta trädgårdsväxterna”.
Mirjam Åkerblom. Ångermanlandsgården.