Tema Byggnadsvård

Söndagar 28/6–26/7 kl 12.00–16.00

Inspirationsträff för den byggnadsvårdsintresserade allmänheten. Lär dig mer om hur man renoverar gamla fönster, kokar rödfärg m.m. Vi tittar också bland mycket annat på museets timmerhus och på linodlingen. Vi hämtar inspiration från friluftsmuseets miljöer och gamla byggnader. Genom att titta och undersöka hur friluftsmuseets byggnader är gjorda får ni en bra förståelse över hur man byggde, och varför man byggde på ett visst sätt. Du kan också få stor inspiration till ditt renoveringsobjet eller få kunskaper om äldre tiders byggnader och konstruktioner.

Inspirationsträffen leds av Ann-Sofie Magnusson och andra av museets byggnadsvårdare.

Plats: Utomhus vid Torpet vid Murberget friluftsmuseum, Härnösand.

Med anledning av Coronapandemin hålls programmen utomhus. Tänk på att visa hänsyn, hålla avstånd, god handhygien samt inte närvara om du har förkylningssymptom. Vi behöver vara en trygg miljö för både medverkande och åhörare. Museet följer Folkhälsomyndighetens regler och arbetar aktivt för att skapa en trygg miljö för besökare, medverkande och personal att vistas i.