Torsdag 4/5  kl. 18.00-20.00

Plats: Slöjdverkstan på Murberget

Ta med eget slöjdprojekt eller börja ett nytt på plats. Vi möts för att slöjda, utbyta idéer och inspiration oss slöjdare emellan. Verktyg finns att låna. Visst textilt material finns att köpa på plats. Drop in!

Frågor? kontakta annso.grahn@vnmuseum.se 073-024 20 51.

Välkommen!