Sockenkyrkan berättar
Fredag 12/7 kl 15.00-16.00
Plats: Murbergskyrkan

Rosenkrans och radband. Föredrag av antikvarie Katarzyna Forsberg i Murbergskyrkan.
Fri entré