Lördag 2/2–söndag 3/2
Utbildning för att handleda barn och unga i slöjd. Halvdistans med
sex utbildningsdagar förlagda på
Västernorrlands museum.
Start 2–3/2, följande träffar 17–18/8, 28–29/9. Mer information finns på hemslöjdskonsulenternas hemsida:
vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna/kurser/ under fliken slöjdhandledarutbildning.

Varmt välkommen att anmäla dig.