Söndag 18 aug kl. 13.00-15.00

Under Internationella festen håller blivande slöjdhandledare slöjdworkshopar för barn och unga.

Ingen kostnad!

Drop in.

Barn under 8 år i vuxet sällskap.

Varmt välkomna

Sammarrangemang:; Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland