26 oktober, kl 12-16, slöjdar vi på temat – SLÖJDEN GER DIG VINGAR!

Tillåt dig själv att släppa fotfästet för ett ögonblick, lyfta och sväva iväg tillsammans med slöjden.

Föredrag om Vingar i folktron, Västernorrlands keruber och änglaväsen mm.

Slöjda fåglar, fjärilar, insekter och andra flygande väsen i Slöjdfolkets workshops.

Slöjdcafé –  Ta med ditt slöjdande och sitt ner bland andra slöjdsugna.

Fri entré!
Plats: Entréhallen och hörsalen Oden.

Varmt välkommen hälsar Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland!