Byggnadsminne och riksintresse för kulturmiljö

Vill du vara delaktig i att öka vår biologiska mångfald? Vill du främja ängsblommornas överlevnad och binas förutsättningar?  Då ska du gå på denna slåtterkurs!

Samtidigt som vi minskar motorbuller och koldioxidutsläpp får vi motion, en upplevelse och medverkar till att bevara kulturhistorisk kunskap. Det är många små detaljer som är viktiga för att det ska bli riktigt njutbart att slå med lie. Där en bra lie och bra teknik ersätter kraft. Där ett lugn i själen och ett leende ersätter smärtande muskler.  Med rätt teknik och en bra lie är det mer som en avslappnad och monoton dans!

Kursledare är Patrick Glamsjö. Han driver sedan 30 år ett småskaligt jordbruk utifrån delvis lite ålderdomliga metoder och principer vilket resulterat i att fastigheten idag har 11 rödlistade växtarter på ett 40-tal lokaler. Han har lång erfarenhet av praktisk skötsel av naturreservat åt länsstyrelsen.

Se mer på Youtube: Patrick Glamsjö – Lieslåtter.

På kursen får du bland annat lära dig:

Ängens historia (kort introduktion)
Ängens skötsel så det gynnar skyddsvärda arter
Liens inställningar
Säkerhet
Slåtterteknik
Knackning av liebladet (frihandsknackning och knack- jigg)
Bryning
Slåtter

Hinner vi (och det inte hällregnar) så kommer vi även att hässja upp det slagna gräset. Har du egen fungerande lie så tag med den annars har jag några liar extra med för utlåning. Målsättningen är att alla på kursen skall få prova hur det är att slå med en riktigt vass lie.

 

Datum:
14 juli vid Myckelgensjö gammelgård och byggnadsminne Örnsköldsviks kommun.

Kurstid: kl. 10.00-17.00 inklusive pauser.

Kostnad: Gratis. Ta med eget fika!

Max antal deltagare 12 st.

Arrangör: Västernorrlands museum i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland.


Anmälan

Anmälan till Slåtterkurs vid Myckelgensjö är nu fulltecknad. 

För info och ev. reservplatser/sen anmälan, kontakta Johanna Ulfsdotter på:

E-post: johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se
Telefon: 073-031 58 02