Torsdag 29/7 kl 12.00–15.00

Aktivitetsdag med Västernorrlands Hembygdsförbund på ängen vid Murbergskyrkan. Dagens tema är dels St Olof och pilgrimsvandringar, och dels slåtterängar, bin och honung.