Foto: Viktor Lundgren.

Vill du vara delaktig i att öka vår biologiska mångfald? Vill du främja ängsblommornas överlevnad och binas förutsättningar?  Då ska du gå på denna slåtterkurs!

Samtidigt som vi minskar motorbuller och koldioxidutsläpp får vi motion, en upplevelse och medverkar till att bevara kulturhistorisk kunskap. Det är många små detaljer som är viktiga för att det ska bli riktigt njutbart att slå med lie. Där en bra lie och bra teknik ersätter kraft. Där ett lugn i själen och ett leende ersätter smärtande muskler.  Med rätt teknik och en bra lie är det mer som en avslappnad och monoton dans!

Datum: 29 juli på Gudmundstjärns byggnadsminne och naturreservat, Indal,
Sundsvalls kommun.

Kurstid: kl. 10.00-16.00 inklusive 30 min paus.

Kostnad: Gratis.

Max antal deltagare 8 st.

Kursledare är Patrick Glamsjö. Han driver sedan 30 år ett småskaligt jordbruk utifrån delvis lite ålderdomliga metoder och principer vilket resulterat i att fastigheten idag har 11 rödlistade växtarter på ett 40-tal lokaler. Han har lång erfarenhet av praktisk skötsel av naturreservat åt länsstyrelsen. Se mer på Youtube: Patrick Glamsjö Lieslåtter >>

På kursen får du bland annat lära dig:

  • Ängens historia (kort introduktion)
  • Ängens skötsel så det gynnar skyddsvärda arter
  • Liens inställningar
  • Säkerhet
  • Slåtterteknik
  • Knackning av liebladet (frihandsknackning och knack- jigg)
  • Bryning
  • Slåtter

Hinner vi (och det inte hällregnar) så kommer vi även att hässja upp det slagna gräset. Har du egen fungerande lie så tag med den annars har jag några liar extra med för utlåning. Målsättningen är att alla på kursen skall få prova hur det är att slå med en riktigt vass lie.

Anmälan

Skicka din anmälan till: johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se.

Märk mejlet med ”Slåtterkurs Gudmundstjärn 29 juli 2021”

Kursen genomförs utomhus med försiktighet där vi alla håller avstånd med hänsyn till rådande pandemi. Kursen kan därmed påverkas av eventuella coronarestriktioner.

Arrangör: Västernorrlands museum tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland.