Datum under sommaren: 11/7, 15/7, 18/7, 20/7, 15/8 och 17/8 kl. 14.00–14.40.
Gå Väsenstigen tillsammans med museipedagog Lina Rosenqvist.

Max 15 barn/vandring. Målgrupp 6-12 år.

Föranmälan via receptionen:

E-post: receptionen@vnmuseum.se

Telefon: 0611-886 00.

Gamla timmerbyggnader i bakgrunden, i förgrunden en björk med två ögon av trä
Foto från Väsenstigen, Murberget friluftsmuseum