När: Söndag 10 mars kl. 11.00-13.00

Var: Entrén, Västernorrlands museum, Härnösand 

 

Artificiell intelligens, AI, är ett fenomen som det allt oftare talas om nuförtiden. Vad är AI för något? Vad kan man göra med det? Välkommen till museet denna söndag för att lära dig mer om hur det fungerar och för att testa på att generera bilder i programmet Midjourney tillsammans med museets digitala producent Klara Eriksson. Datorer, utmaningar och hjälp kommer att finnas på plats för den som vill lära sig mer om hur man genererar fantastiska bilder baserat på skrivna uppmaningar. Bilderna som genereras under dagen kommer eventuellt att visas i en tillfällig utställning på museet. 

Ta med en fulladdad mobiltelefon med kamera. Passar alla åldrar och alla kunskapsnivåer, oavsett om du har arbetat med AI förut eller om du aldrig provat på förut. 

Fri entré. Ingen föranmälan behövs. Drop in. 

 

Vad är AI? 

AI är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet. 

AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål. Datorn mottar information (redan förberedd eller insamlad genom sina egna sensorer, t.ex. via en kamera), behandlar den och svarar.

AI system är kapabla till att anpassa sitt beteende, till en viss grad, genom att analysera effekterna av tidigare åtgärder, och att arbeta självständigt. 

 

Tillgänglighet 

Plats för rullstol finns. 

Museet har handledare på plats. 

Handikapparkering finns 20 meter från entrén till huvudbyggnaden. 

Toaletter finns på museets entréplan. Även tillgänglig toalett samt skötbord.